Nhóm SV ĐH Tân TRào Email: svdhtthg@gmail.com gửi đến Các thầy cô giáo Email: cap23nachi@gmail.com lời nhắn: Chúng em luôn biết ơn và nhớ về mái trường Nà Chì, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe !          Em Thèn Thị Huyền Email: thenhuyen@gmail.com gửi đến Thầy Nguyễn Phú San Email: nguyensan78@gmail.com lời nhắn: Em luôn ghi nhớ và biếtơn những lời chỉ bảo của thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !          Phụ huynh hs Hoàng Thị My Email: hoangvanon@gmail.com gửi đến Tập thể SP nhà trường Email: cap23nachi@gmail.com lời nhắn: Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, các cháu học sinh chăm ngoan, chúc năm học 2017 - 2018 thành công !          ... Email: hahahahahahaha325@gmail.com
Điện thoại: 01689088037
gửi đến thầy long Email: cap23nachi@hagiang.edu.vn
Điện thoại: 0219383050
lời nhắn: thầy long ơi. thầy ở lại dậy chúng em đi. thầy đừng chuyển trường nhé !!          Nguyen Thanh Email: nguyenthanh@gmail.com gửi đến Thay tro truong Na Chi Email: nachi@gmail.com lời nhắn: Kính chúc thầy cô và các em hs trưòng Nà Chì năm mới sức khỏe, thành đạt và thắng lợi !          H.V.T 12 Email: tuantnqb@gmai.com gửi đến Hoàng Thị T 11 Email: hoangthuklxm@yahoo.com lời nhắn: Chuc ban gap nhieu may man trong nam 2015          Hoàng Thị Hoa Email: hoahgdhsp@gmail.com gửi đến Thầy cô giáo Email: cap23nachi@hagiang.edu.vn lời nhắn: Em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo để đưa những con đò cập bến tri thức !          Quản trị Email: banbientap@cap23nachi.edu.vn gửi đến Thầy cô giáo Email: thayco@gamil.com lời nhắn: Kính chúc quý thầy cô và các em học sinh đón năm mới 2015 nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành quả cao !         

 TỪ NGÀY 01.01.2018 TRƯỜNG THCS & THPT NÀ TRÌ CHUYỀN SANG WEBSITE MỚI 
Chạy thử nghiệm trên domain: http://thcsthptnachi.hagiangedu.vn và http://thcs-thptnachi.hagiang.edu.vn 

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, năm học 2016 – 2017

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/09/2016 22:56 - Người đăng bài viết: Quản trị
     
SỞ GD & ĐT HÀ GIANG    
    TRƯỜNG THCS&THPT NÀ CHÌ
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     Số:   03    /KH-TrNC                                                                          Nà Chì, ngày 10 tháng 9 năm 2016
                                               
  
KẾ HOẠCH
       Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
    Năm học 2016 – 2017
           
          Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT;
          Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;                  
          Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Thực hiện công văn số 601/SGDĐT-GDCN ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục năm học 2016 – 2017;
          Căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu cần được nghiên cứu và học tập của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị;
Trường THCS&THPT Nà Chì lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2016 – 2107 như sau:
I. MUC ĐÍCH, YÊU CÂU
          1. Mục đích:
          1. Toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường được BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
          2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của cán bộ và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
          2. Yêu cầu:
          1. Toàn thể cán bộ và giáo viên đều phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên. Nội dung bồi dưỡng phải bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Chương trình bồi dưỡng cần tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tế đang gặp khó khăn; bảo đảm được tính hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
          3. Phát huy vai trò nòng cốt của Tổ chuyên môn, Ban chuyên môn nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, học tập trung.
          4. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá và lấy kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên làm cơ sở xét thi đua của mỗi cá nhân và tổ chức cuối năm học.
          3. Đối tượng BDTX.
          Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên trong nhà trường.
          II. NỘI DUNG
          1. Nội dung, thời lượng BDTX.
          1.1. Khối kiến thức bắt buộc:
          a. Nội dung bồi dưỡng 1: (Thời lượng bồi dưỡng 30 tiết/năm học).
          - Tập huấn sử dụng mạng thông tin trong công tác quản lí, triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trung học
          - Tập huấn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
          - Tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh
          - Bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội
          - Tập huấn GDQP-AN
          - Tập huấn triển khai nhiệm vụ công nghệ thong tin năm học 2016-2017
          b. Nội dung bồi dưỡng 2: (Thời lượng bồi dưỡng 30 tiết/năm học ).
          - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị:
          + Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
          - Những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; Chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
          - Những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, ở địa phương và Nghị quyết đại hội, chương trình kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương
          - Nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động cảu Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo
          - Bồi dưỡng chuyên môn nhằm phát triển giáo dục của tỉnh
          + Tập huấn kiến thức pháp luật mới, kĩ năng PBGDPL cho giáo viên giảng dạy môn GDCD trong các trường trung học
          + Các nội dung tập huấn khác theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
 
          1.2. Khối kiến thức tự chọn.
 Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
          Căn cứ Thông tư số 30 /2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THPT;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
          Căn cứ công văn số 601/SGDĐT-GDCN ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục năm học 2016 – 2017;
          Căn cứ nhu cầu của các tổ chuyên môn và của từng nhiệm vụ cụ thể của CBQL, giáo viên. Mỗi CBQL, giáo viên lên kế hoạch cụ thể riêng để nhà trường phê duyệt.
          2. Hình thức tổ chức BDTX.
          1. Bồi dưỡng thông qua các lớp học tập trung.
          2. Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học, tự nghiên cứu.
          3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thông qua dự giờ thăm lớp; sinh hoạt chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
          3. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.
          3.1. Phương thức đánh giá.
          a. Hình thức đánh giá.
          - Đối với giáo viên: Việc đánh giá được thực hiện theo thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.
          - Đối với CBQL: Việc đánh giá được thực hiện theo thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT.
          - Đối với nội dung  bồi dưỡng 1 và 2, do các cấp quy định theo hình thức kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…
          - Đối với (nội dung bồi dưỡng 3) BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.
Nhà trường tổ chức đánh giá; Điểm được áp dụng như sau:
          + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX ( 5 điểm ).
          + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
          b. Thang điểm đánh giá kết quả.
          Theo thang điểm từ 0 đến 10 đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
          c. Điểm trung bình kết quả BDTX.
          - Được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX         = [ điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên] : 3
- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân.
2. Xếp loại kết quả BDTX.
a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và được xếp loại kết quả như sau:
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.
a. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 20 tháng 5 năm 2017.
b. Nhà trường đề nghị Sở GD & ĐT cấp giấy chứng nhận BDTX cho cán bộ, giáo viên đã hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
          4. Lịch thực hiện. (Theo phụ lục đính kèm)
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Trách nhiệm của Ban Giám hiệu.
          - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
          - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
          - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
          2. Trách nhiệm của tổ bộ môn
- Tổ chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, xây dựng kế hoạch BDTX của tổ và báo cáo về BGH nhà trường trước ngày 25 tháng 9 năm 2016.
          - Kết hợp với nhà trường đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong năm học.
          2. Trách nhiệm của giáo viên.
          - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
          - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          Trên đây là kế hoạch BDTX của trường THCS&THPT Nà Chì năm học 2016 – 2017. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
-Sở GD&ĐT (Qua Phòng GDCN);
-BGH, các tổ CM (T/h);
-Lưu VT.
     KT.HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
    Lê Quang Thức

_____________________________________

DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN TỰ BỒI DƯỠNG

(Nội dung 3 - 60 tiết)
 
KHỐI THPT
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học tập trung(tiết)
Lý thuyết Thực hành
I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục.  
 
THPT
1
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THPT
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THPT
2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh.  
 
8
 
 
4
 
 
3
THPT
3
Giáo dục học sinh THPT cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh cá biệt 10 2 3
XI. Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm THPT
31
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Có kỹ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 15    
THPT  32 Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm THCS (THPT).
1. Các hoạt động của GVCN
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm
 
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm 15    
 
 
 
 
KHỐI THCS
 
 
Nội dung bồi dưỡng Thực hiện BD Tên và nội dung mô đun Thời gian học
Bắt đầu Hoàn thành Về nhận thức Về kết quả vận dụng
Nội dung 3 Môđun: THCS 17 Tháng 10/2015 Tháng 5/2016 Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm  thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng 15 tiết
Môđun: THCS 18 Tháng 10/2015 Tháng 5/2016 Phương pháp dạy học tích cực.
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực 15 tiết
Môđun: THCS 19 Tháng 10/2015 Tháng 5/2016 Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 15 tiết
Môđun: THCS 20 Tháng 10/2015 Tháng 5/2016 Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS). 15 tiết
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục THCS
10
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
1. Khái niệm về rào cản
2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh
4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập
10 2 3
THCS
11
Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong trường THCS
2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học 10 2 3
THCS
12
Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS
1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng
Có kĩ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập 10 2 3
V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học THCS
13
Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS
2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THCS
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học 10 2 3
THCS
14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 10 2 3
THCS
15
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này 10 2 3
THCS
16
Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định 10 2 3
VI. Tăng cường năng lực dạy học THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng 10 2 3
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực 10 2 3
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 10 2 3
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS). 10 2 3
THCS
21
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)
1. Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa và sáng tạo TBDH
2. Bảo quản các TBDH. Tổ chức cho học sinh thực hiện bảo quản thiết bị dạy học
3. Sửa chữa hỏng hóc thông thường của các TBDH
4. Cải tiến và sáng tạo TBDH
Có kĩ năng bảo quản, sửa chữa và sáng tạo thiết bị dạy học. 10 2 3
THCS
22
Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học
Sử dụng được một số phần mềm dạy học 10 2 3
VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 10 2 3
THCS
24
Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học
Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học. 10 2 3
IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học THCS
25
Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục. 10 2 3
THCS
26
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 10 2 3
THCS
27
Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng
2. Phương pháp và kĩ năng phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Biết hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng cho đồng nghiệp. 10 2 3
X. Tăng cường năng lực giáo dục THCS
28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục
Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục. 10 2 3
THCS
29
Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường 10 2 3
THCS
30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
1. Mục tiêu đánh giá
2. Nguyên tắc đánh giá
3. Nội dung đánh giá
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá
Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS 10 2 3
XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp THCS
31
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 15    
THCS
32
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm 15    
THCS
33
Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm 15    
XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục THCS
34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS
1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS
2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS
3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THCS 15    
THCS
35
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục 15    
THCS
36
Giáo dục giá trị sống cho học sinhTHCS
1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông
3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh
4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục 10 2 3
THCS
37
Giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) ở trường THCS
1. Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững
2. Các nội dung cơ bản của giáo dục vì sự phát triển bền vững
3. Thực hiện giáo dục bền vững ở trường THCS
Mô tả các nội dung của giáo dục vì sự PTBV và con đường thực hiện giáo dục vì sự PTBV ở trường THCS 7 8  
THCS
38
Giáo dục hòa nhập (GDHN) trong giáo dục THCS
1. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập
2. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS
Phân tích được các khái niệm cơ bản và các yếu tố của GDHN trong giáo dục THCS 5 10  
XIII. Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội THCS
39
Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS
2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS
3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS
Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS 8 2 5
THCS
40
Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS
2. Nội dung phối với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS
3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THCS
Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS 8 2 5
THCS
41
Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
1. Vai trò và mục tiêu của các hoạt động tập thể trong giáo dục học sinh THCS
2. Các nội dung hoạt động tập thể trong hoạt động giáo dục học sinh THCS
3. Các phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS 8 2 5
 
Tác giả bài viết: Ban chuyên môn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
top