Nhóm SV ĐH Tân TRào Email: svdhtthg@gmail.com gửi đến Các thầy cô giáo Email: cap23nachi@gmail.com lời nhắn: Chúng em luôn biết ơn và nhớ về mái trường Nà Chì, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe !          Em Thèn Thị Huyền Email: thenhuyen@gmail.com gửi đến Thầy Nguyễn Phú San Email: nguyensan78@gmail.com lời nhắn: Em luôn ghi nhớ và biếtơn những lời chỉ bảo của thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !          Phụ huynh hs Hoàng Thị My Email: hoangvanon@gmail.com gửi đến Tập thể SP nhà trường Email: cap23nachi@gmail.com lời nhắn: Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, các cháu học sinh chăm ngoan, chúc năm học 2017 - 2018 thành công !          ... Email: hahahahahahaha325@gmail.com
Điện thoại: 01689088037
gửi đến thầy long Email: cap23nachi@hagiang.edu.vn
Điện thoại: 0219383050
lời nhắn: thầy long ơi. thầy ở lại dậy chúng em đi. thầy đừng chuyển trường nhé !!          Nguyen Thanh Email: nguyenthanh@gmail.com gửi đến Thay tro truong Na Chi Email: nachi@gmail.com lời nhắn: Kính chúc thầy cô và các em hs trưòng Nà Chì năm mới sức khỏe, thành đạt và thắng lợi !          H.V.T 12 Email: tuantnqb@gmai.com gửi đến Hoàng Thị T 11 Email: hoangthuklxm@yahoo.com lời nhắn: Chuc ban gap nhieu may man trong nam 2015          Hoàng Thị Hoa Email: hoahgdhsp@gmail.com gửi đến Thầy cô giáo Email: cap23nachi@hagiang.edu.vn lời nhắn: Em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo để đưa những con đò cập bến tri thức !          Quản trị Email: banbientap@cap23nachi.edu.vn gửi đến Thầy cô giáo Email: thayco@gamil.com lời nhắn: Kính chúc quý thầy cô và các em học sinh đón năm mới 2015 nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành quả cao !         

 TỪ NGÀY 01.01.2018 TRƯỜNG THCS & THPT NÀ TRÌ CHUYỀN SANG WEBSITE MỚI 
Chạy thử nghiệm trên domain: http://thcsthptnachi.hagiangedu.vn và http://thcs-thptnachi.hagiang.edu.vn 

Thông báo tuyển sinh của trường ĐH Hùng Vương.

Đăng lúc: Thứ ba - 05/05/2015 03:48 - Người đăng bài viết: Quản trị
            UBND TỈNH PHÚ THỌ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                     Phú Thọ, ngày 30  tháng 9 năm 2014
 
 
ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
 
 
CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
-  Luật Giáo dục Đại học;
-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
-  Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020".
-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Căn cứ Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất các thông tư quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;
- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;
- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015 ngày 9 tháng 9 năm 2014 của BGD&ĐT.
- Căn cứ Quyết định số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015.
Trường Đại học Hùng Vương xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015  với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1. Mục đích
- Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học về công tác tuyển sinh theo Điều 34 của Luật Giáo dục Đại học;
- Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy trình tuyển sinh, góp phần giảm áp lực của kỳ thi cho cả thí sinh, nhà trường và xã hội;
- Đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh phù hợp với các ngành nghề, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn, cũng như mục tiêu đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
2. Nguyên tắc
- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.
- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của trường.
II. NGUỒN TUYỂN VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1. Nguồn tuyển
Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh thuộc các vùng như sau:
 - Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình
- Các ngành ngoài sư phạm:  Tuyển sinh trong cả nước.
- Các ngành cao đẳng sư phạm (CĐSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ
2. Phương thức tuyển sinh
Năm 2015, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau đây:
  a) Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển, với tổ hợp các môn thi, đạt ngưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   b) Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở THPT.
Riêng đối với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục thể chất, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật và Cao đẳng giáo dục Mầm non xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu.
2.1. Sử dụng kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển
a) Tiêu chí xét tuyển:
     Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:
- Thí sinh thi Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì đã đủ điều kiện tốt nghiệp.
 
- Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ mức điểm tối thiểu do trường lựa chọn, trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT ứng với từng bậc học.
- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế  tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính  sách ưu tiên, Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành đào tạo.
b) Chỉ tiêu và ngành xét tuyển:
Trường Đại học Hùng Vương dự kiến dành 100% chỉ tiêu đối với các ngành đại học sư phạm (trừ ngành SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc, Giáo dục thể chất), các ngành khác dành 40% chỉ tiêu được giao để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, bao gồm các ngành sau:
 

Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu được giao
Các ngành đào tạo đại học
Sư phạm Toán học D140209 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Hóa, Anh
450
Sư phạm Vật lý D140211 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
Sư phạm Hóa học D140212 1. Toán, Hóa, Lý
2. Toán, Hóa, Anh
Sư phạm Sinh học D140213 1. Toán, Sinh, Hóa
2. Toán, Sinh, Lý
3. Toán, Sinh, Tiếng Anh
Sư phạm Lịch sử - GDCD D140218 1. Văn, Sử, Địa
2. Văn, Sử, Tiếng Anh
Sư phạm Ngữ Văn D140217 1. Văn, Sử, Địa
2. Văn, Sử, Tiếng Anh
3. Văn, Địa,Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh D140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán
2. Tiếng Anh, Văn, Địa
3. Tiếng Anh, Văn, Sử
Giáo dục Tiểu học D140202 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Văn, Anh
3. Toán, Lý, Anh
4. Văn, Sử , Địa
Khoa học Cây trồng D620110  
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Văn, Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
4. Toán, Lý, Anh
1020
Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) D620105
Thú y D640101
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử D510301
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D510201
Công nghệ Thông tin D480201
Kinh tế Nông nghiệp D620115
Kinh tế (kinh tế đầu tư) D310101
Kế toán D340301
Quản trị kinh doanh D340101
Tài chính – Ngân hàng D340201
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 1. Văn, Sử, Địa
2. Văn, Toán, Tiếng Anh
3. Văn, Sử, Tiếng Anh
4. Văn, Địa, Tiếng Anh
Hướng dẫn viên du lịch D220341
Công tác Xã hội D760101
Việt Nam học D220113
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 1. Tiếng Anh , Văn , Toán
2. Tiếng Anh , Văn , sử
3. Tiếng Anh , Văn , Địa
4. Tiếng Trung, Văn, Toán
Ngôn ngữ Anh D220201 1. Tiếng Anh, Văn, Toán
2. Tiếng Anh, Văn, Sử
3. Tiếng Anh, Văn, Địa
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Sư phạm Toán – Lý C140209 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh
280
Kế toán C340301
Quản trị kinh doanh C340101
Công nghệ thông tin C480201
Sư phạm Hóa – Sinh C140212 1. Toán, Hóa, Lý
2. Toán, Hóa, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
Sư phạm Tiếng Anh C140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán
2. Tiếng Anh, Văn, Sử
3. Tiếng Anh, Văn, Địa
Sư phạm Sử - GDCD C140218 1.Văn, Sử, Địa
2. Văn, Sử, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học C140202 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Văn, Anh
3. Toán, Lý, Anh
4. Văn, Sử , Địa
         
Ghi chú: Áp dụng cho cả hệ đào tạo liên thông chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp (theo quy định tại Thông tư số 55/2012 /TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 12  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Phương thức đăng ký của thí sinh:
Thí sinh đăng ký hồ sơ dự xét tuyển theo biểu mẫu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Tổ chức đăng kí xét tuyển
Tổ chức đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng kí xét tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở THPT  
a) Tiêu chí xét tuyển:
      - Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.
       - Xét tuyển trên cơ sở trung bình cộng kết quả học tập các môn xét tuyển của 6 kỳ trong chương trình THPT đối với tất cả các ngành ngoài sư phạm và các môn văn hóa của các ngành năng khiếu, trong đó:
        Hệ đại học đạt 6.0 trở lên;
        Hệ cao đẳng đạt 5.5 trở lên.
     - Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
      - Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.
b) Chỉ tiêu và ngành xét tuyển:
      Trường Đại học Hùng Vương dự kiến dành 100% chỉ tiêu xét tuyển các ngành đại học SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non, Cao đẳng Giáo dục mầm non, dành 60% chỉ tiêu các ngành đại học ngoài sư phạm và các ngành cao đẳng để xét tuyển trên cơ sở thí sinh tốt nghiệp THPT, tiêu chí xét theo trung bình cộng 6 học kỳ đối với các môn xét tuyển lấy từ cao xuống (các ngành năng khiếu Trường tổ chức thi năng khiếu). Cụ thể như sau:
 

Các ngành đào tạo Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu được giao
Các ngành đào tạo đại học:
Giáo dục Mầm non D140201 Văn, Toán, thi năng khiếu (Đọc diễn cảm, kể chuyện và hát)  190
Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh, thi năng khiếu
(Bật xa tại chỗ; Gập thân trên thang dóng; Chạy 100m)
Sư phạm Âm nhạc D140221 Văn, thi năng khiếu (thanh nhạc, thẩm âm tiết tấu)
Sư phạm Mỹ Thuật D140222 Văn, Thi năng khiếu (hình họa, vẽ trang trí)
Khoa học Cây trồng D620110 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Văn, Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
4. Toán, Lý, Anh
 
 
 
 
1020
Chăn nuôi  (Chăn nuôi - Thú y) D620105
Thú y D640101
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử D510301
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D510201
Công nghệ Thông tin D480201
Kinh tế Nông nghiệp D620115
Kinh tế (kinh tế đầu tư) D310101
Kế toán D340301
Quản trị kinh doanh D340101
Tài chính – Ngân hàng D340201
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 1. Văn, Sử, Địa
2. Văn, Toán, Tiếng Anh
3. Văn, Sử, Tiếng Anh
4. Văn, Địa, Tiếng Anh
Hướng dẫn viên du lịch D220341
Công tác Xã hội D760101
Việt Nam học D220113
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 1. Tiếng Anh , Văn , Toán
2. Tiếng Anh , Văn , sử
3. Tiếng Anh , Văn , Địa
4. Tiếng Trung, Văn, Toán
Ngôn ngữ Anh D220201 1. Tiếng Anh, Văn, Toán
2. Tiếng Anh, Văn, Sử
3. Tiếng Anh, Văn, Địa
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Sư phạm Toán – Lý C140209 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh
280
Kế toán C340301
Quản trị kinh doanh C340101
Công nghệ thông tin C480201
Sư phạm Hóa – Sinh C140212 1. Toán, Hóa, Lý
2. Toán, Hóa, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
Sư phạm Tiếng Anh C140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán
2. Tiếng Anh, Văn, Sử
3. Tiếng Anh, Văn, Địa
Sư phạm Sử - GDCD C140218 1.Văn, Sử, Địa
2. Văn, Sử, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học C140202 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Văn, Anh
3. Toán, Lý, Anh
4. Văn, Sử , Địa
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Văn, thi năng khiếu
(Đọc diễn cảm, kể chuyện và hát)  
50
           
 
Ghi chú: Áp dụng cho cả hệ đào tạo liên thông chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp (theo quy định tại Thông tư số 55/2012 /TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 12  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 

3. Quy trình tổ chức xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển
3.1. Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Hùng Vương).
- Học bạ THPT (sao chứng thực).
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (sao chứng thực).
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.
3.2. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 24/7 đến ngày 14/8/2015
- Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học  Hùng Vương, phường Nông Trang –  TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- Phương thức: - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hùng Vương
   - Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Hùng Vương: Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
3.3. Thời gian thi năng khiếu:  Dự kiến sau 1 tuần kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng kí của thí sinh.
3.4. Quy trình ra đề thi
            Các môn ra đề thi, gồm:
            - Ngành Mầm non: thi môn: Đọc diễn cảm; Kể chuyện và Hát;
            - Ngành Giáo dục thể chất: Bật xa tại chỗ; Gập thân trên thang chống; Chạt 100m;
            - Ngành Âm nhạc: Thanh nhạc; Thẩm âm tiết tấu.
Các năm trường đã tổ chức ra đề thi tuyển sinh cho các môn của ngành Năng khiếu, trường sẽ tổ chức ra đề thi năm 2015 theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
3.5. Thời gian xét tuyển và nhập học
Tuần lễ thứ 3 của tháng 9/2015.
3.6. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:
      - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
      - Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.
3.7. Xét tuyển
      Trường sử dụng 2 phương án xét tuyển, với nội dung cụ thể như sau:
      a) Phương án 1: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với các ngành và tổ hợp các môn thi (tính hệ số 1) đã trình bày ở trên và điểm ưu tiên. Kết quả lấy từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu.
      b) Phương án 2: xét tuyển trên cơ sở thí sinh tốt nghiệp THPT, điểm trung bình cộng 6 học kỳ đối với các ngành và tổ hợp các môn xét tuyển đã trình bày ở trên và điểm ưu tiên.  Kết quả lấy từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu.
Quy trình xét tuyển:
Bước 1: Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc.
Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.
Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.
Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển, thực hiện xét tuyển như sau:
+ Hạnh kiểm: Phải đạt từ loại khá trở lên.
+ Điểm xét tuyển = (M1+ M2 + M3) + điểm ưu tiên
                        - Điểm M1, M2, M3 theo các phương án xét tuyển đã nêu.
- Điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nguyên tắc xét tuyển: Lấy tổng điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển theo từng trình độ. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu các ngành tại đã được thông báo trong đề án.
Bước 5: Tổng hợp và rà soát kết quả trúng tuyển.
Bước 6: Công bố kết quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học.
4. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển
Việc tổ chức xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển như  đề xuất trong phương án cho phép lựa chọn được các sinh viên có đủ điều kiện về kiến thức văn hóa (thông qua mức điểm tối thiểu các môn thi/môn học ở phổ thông) và có năng khiếu (thông qua thi tuyển các môn năng khiếu).
4.1. Ưu điểm của phương án đưa ra là:
- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh.
- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.
- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.
- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác đào tạo và tuyển sinh.
- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và nhà trường trong công tác tuyển  sinh.
4.2. Nhược điểm là: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển ở nhiều trường khác nhau nên gây ra hiện tượng ảo khi xét tuyển.
 
 
 
 
III. Tổ chức thực hiện
1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh:
      a) Căn cứ quy định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui  và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
      Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ  chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.
      Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban cơ sở vật chất;…
      b) Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác.
     c) Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh;
     d) Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cho  việc triển khai thực hiện (tuyên truyền, tiếp cận các trường THPT, phụ huynh học sinh…) và tổ chức xét tuyển.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo:
      Trường thành lập Đoàn thanh tra thi do Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp, gồm  những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh  nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra thi. Đoàn thanh tra thi của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tổ chức coi thi, chấm thi, xét tuyển; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức  xử lý theo đúng quy định.
      Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.
      Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác thi theo quy định hiện hành.
3. Chế độ thông tin báo cáo
       Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền  thông, tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển
- Tổ chức coi thi, chấm thi, xét tuyển: phối hợp với các Sở Giáo dục và đào tạo.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí truyền  thông, các sở giáo dục và Đào tạo, các trường THPT để tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền về kỳ thi và xét tuyển.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi.
IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG
1. Lộ trình
       -  Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức:
              + Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.
              + Tổ chức xét tuyển theo các tiêu chí của trường.
2. Cam kết
- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.  Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi  vi phạm Quy chế.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường để xã hội, quý phụ huynh và thí sinh để theo dõi, giám sát.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo ./.


 
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                           PGS. TS. Cao Văn
 
 
 
 
 Chi tiết có thể xem thêm tại http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-dao-tao
 
 
 
 

Nguồn tin: www.hvu.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
top