Hướng dẫn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2017

Hướng dẫn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2017
Thực hiện công văn Số: 762 /SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 07 tháng 7 năm 2017 của sở GD & ĐT Hà Giang V/v phúc khảo điểm bài thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhà trường thông báo cho các em học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2017 : + Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 07/7 đến hết ngày 16/7/2017.
         
               Thực hiện công văn Số: 762 /SGDĐT-KT&QLCLGD ngày  07 tháng 7 năm 2017 của sở GD & ĐT Hà Giang V/v phúc khảo điểm bài thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,  nhà trường thông báo cho các em học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2017 :

+ Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 07/7 đến hết ngày 16/7/2017.
+ Nơi nộp: Phòng hành chính nhà trường
+ Mẫu đơn phúc khảo: Tải về tại đây