Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
27/06/2022
16:30 Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Lớp KL.20.1DKT Theo Thông báo số 54/ĐTTX, ngày 15/3/2016 của Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN Hội trường Nhà Đa Năng Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
17:00 Lễ Kỷ niêm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016): Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cán bộ, sinh viên ĐHĐN đạt thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao năm 2015 và tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015 - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: CTHSSV, TCCB, KHTC, PC&TĐ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội SV ĐHĐN; Trưởng các Khoa: Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng CTHSSV;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Toàn thể CBVC Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao;
- Các cán bộ tham gia đội tuyển Cầu lông CBVC ĐHĐN; Các sinh viên tham gia các đội tuyển: Bóng đá; Bóng bàn; Bóng rổ nữ; Cờ vua; Cầu lông; Vovinam và Điền kinh.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN PGĐ ĐHĐN PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ tư
29/06/2022
14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 Quyết định số 730/QĐ-ĐHĐN ngày 18/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
16:00 Họp Hội đồng xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN Theo QĐ số 1449/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
08:00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp ĐHĐN Theo QĐ số 2628/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2015 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam
Thứ sáu
01/07/2022
08:00 Họp giao ban công tác đào tạo - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh, Lãnh đạo Ban Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Trung tâm GDTC, Trung tâm ĐTTX: Trưởng các đơn vị, Trưởng Phòng ĐT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
09:30 Kiểm tra danh sách đăng ký dự thi, thống nhất số môn thi đủ điều kiện tổ chức và cơ cấu giải thưởng Kỳ thi Sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2016 ĐHĐN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực, ủy viên phụ trách kế hoạch tài chính BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN (theo QĐ số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực BTC Kỳ thi cấp trường; Trưởng Phòng CTSV;
- Trường CĐCN, CĐCNTT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VNUK: Trưởng Phòng CTHSSV.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN

Thứ hai (27/06/2022)

16:30:
Nội dung : Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Lớp KL.20.1DKT
Thành phần : Theo Thông báo số 54/ĐTTX, ngày 15/3/2016 của Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
Địa điểm : Hội trường Nhà Đa Năng
Chủ trì : Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
17:00:
Nội dung : Lễ Kỷ niêm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016): Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cán bộ, sinh viên ĐHĐN đạt thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao năm 2015 và tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015
Thành phần : - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: CTHSSV, TCCB, KHTC, PC&TĐ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội SV ĐHĐN; Trưởng các Khoa: Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng CTHSSV;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Toàn thể CBVC Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao;
- Các cán bộ tham gia đội tuyển Cầu lông CBVC ĐHĐN; Các sinh viên tham gia các đội tuyển: Bóng đá; Bóng bàn; Bóng rổ nữ; Cờ vua; Cầu lông; Vovinam và Điền kinh.
Địa điểm : Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì : PGĐ ĐHĐN PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng

Thứ tư (29/06/2022)

14:00:
Nội dung : Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Thành phần : Quyết định số 730/QĐ-ĐHĐN ngày 18/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Địa điểm : Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Chủ tịch Hội đồng
16:00:
Nội dung : Họp Hội đồng xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
Thành phần : Theo QĐ số 1449/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Địa điểm : Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
08:00:
Nội dung : Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp ĐHĐN
Thành phần : Theo QĐ số 2628/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2015 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm : Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam

Thứ sáu (01/07/2022)

08:00:
Nội dung : Họp giao ban công tác đào tạo
Thành phần : - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh, Lãnh đạo Ban Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Trung tâm GDTC, Trung tâm ĐTTX: Trưởng các đơn vị, Trưởng Phòng ĐT.
Địa điểm : Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
09:30:
Nội dung : Kiểm tra danh sách đăng ký dự thi, thống nhất số môn thi đủ điều kiện tổ chức và cơ cấu giải thưởng Kỳ thi Sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2016
Thành phần : ĐHĐN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực, ủy viên phụ trách kế hoạch tài chính BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN (theo QĐ số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực BTC Kỳ thi cấp trường; Trưởng Phòng CTSV;
- Trường CĐCN, CĐCNTT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VNUK: Trưởng Phòng CTHSSV.
Địa điểm : Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Trưởng BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
csdl 1
vb
ccvc
 

Là một đơn vị sự nghiệp giáo dục nằm ở phía nam của huyện Xín Mần gồm 2 cấp học THCS và THPT được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở trường PTCS Nà Chì. Ban đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhưng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự tâm huyết...

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,469
  • Tháng hiện tại24,840
  • Tổng lượt truy cập1,433,117
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây