Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ năm
07/07/2022
14:00 Bốc thăm xếp lịch thi đấu Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 - Thường trực BTC Đại hội;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên/Huấn luyện viên các đội tham gia thi đấu;
- Trưởng các Tổ chuyên môn Khoa GDTC.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN Phó Trưởng BTC Đại hội
08:00 Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Phan Văn Minh, phụ trách công tác UBKT của Đảng bộ Trường CĐCNTT.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
09:00 Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
10:00 Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội HCCB), Trưởng Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
- Mời dự: Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Thứ bảy
09/07/2022
07:45 Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Hội trường E - Tr.ĐHKT Giám đốc ĐHĐN
Chủ nhật
10/07/2022
07:00 Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN. - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN) Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00 Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*) - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội

Thứ năm (07/07/2022)

14:00:
Nội dung : Bốc thăm xếp lịch thi đấu Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016
Thành phần : - Thường trực BTC Đại hội;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên/Huấn luyện viên các đội tham gia thi đấu;
- Trưởng các Tổ chuyên môn Khoa GDTC.
Địa điểm : Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì : Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN Phó Trưởng BTC Đại hội
08:00:
Nội dung : Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần : - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Phan Văn Minh, phụ trách công tác UBKT của Đảng bộ Trường CĐCNTT.
Địa điểm : Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
09:00:
Nội dung : Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần : - Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Địa điểm : Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
10:00:
Nội dung : Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần : - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội HCCB), Trưởng Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
- Mời dự: Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.
Địa điểm : Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN

Thứ bảy (09/07/2022)

07:45:
Nội dung : Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Thành phần : - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Địa điểm : Hội trường E - Tr.ĐHKT
Chủ trì : Giám đốc ĐHĐN

Chủ nhật (10/07/2022)

07:00:
Nội dung : Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN.
Thành phần : - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm : Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN)
Chủ trì : Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00:
Nội dung : Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015
Thành phần : - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Địa điểm : Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì : Giám đốc ĐHĐN
08:00:
Nội dung : Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*)
Thành phần : - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Địa điểm : Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì : Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
csdl 1
vb
ccvc
 

Là một đơn vị sự nghiệp giáo dục nằm ở phía nam của huyện Xín Mần gồm 2 cấp học THCS và THPT được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở trường PTCS Nà Chì. Ban đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhưng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự tâm huyết...

Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay2,210
  • Tháng hiện tại34,239
  • Tổng lượt truy cập1,170,313
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây